Скачать

Карамолдонун күүлөрү

Жыйнака «Карамолдонун күүлөрү», «Баласагын оттору», «Китепкана», «Касым сабактары» жана башка макалалар камтылды. Карамолдонун күүлөрүндө,музыканттын өз оозунан уккан күүлөрдүн тарыхы, багыттары, комуздун өркүндөлүшү кыскача баяндалат. Айрым кайталанып кеткен учурлар кездешет, бул жагдайды эске алуусун автор окурмандардан өтүнөт.