Кыргызстан Улуу Ата Мекендик Согуш жылдарында. 1-бөлүм