Скачать

Евгений Онегин

А. С. Пушкиндин «Евгений Онегин» романы орус поэзиясынын чолпон жылдызы. Бул чыгарманын кыргыз тилине которулушу, болгондо да ушуну менен үч жолу которулушу жалпы элдин маданий деңгээлинин өскөндүгүн айгинелейт. Биринчи жолу «Евгений Онегинди» К. Баялинов которгон. Экинчисин А. Осмонов ишке ашырган. Ал эки котормо менен бул Э. Турсунов жасаган үчүнчү котормонун айырма-артыкчылыктарын окуучулар баалап алышар.