Скачать

Энциклопедия Алыкула Осмонова (на кыргызском)

Замандаштары жана маданият ишмерлери акын жөнүндө, акындын өмүр жолундагы жана чыгармаларындагы негизги даталар, Алыкул драмада, жарык көргөн чыгармалары, нотага түшүрүлгөн ырлары, өмүрү жана чыгармачылык жолу жөнүндө эмгектер.