Скачать

Эгемберди Эрматов. 4-том. Жети сулуу

Эгемберди Эрматовдун чыгармаларынын жети томдук жыйнагы.

Дүйнөлүк адабияттын эң улуу үлгүлөрдүнөн болгон бул дастанда достук, сүйүү, сулуулук, адилеттик жана ыйман маселелери даңталат.