Скачать

Эгемберди Эрматов. 3-том. Мухаммед пайгамбар

Эгемберди Эрматовдун чыгармаларынын жети томдук жыйнагы.

Дүйнлөлүк адабиятта биринчи жолу жазылган улуу пайгамбардын өмүр жолун, ислам окуусун даңктаган дастан.