Скачать

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар үчүн мектепке чейинки даярдоо программасынын долбоору

Программа АРДИ КБ тарабынан «Майыптыгы бар балдарды мектепке чейинки даярдоо - инклюзивдүү билимге алууга карай жол» долбоорунун алкагында, «Сорос-Кыргызстан» фондунун «Билим берүү программаларынын» каржылык колдоосу менен түзүлдү.