Скачать

Чиркейдин салмагы

«Керемет дүйнөнүн арасында суфийлер гана аныктай алган, кайыптан бүткөн казалдар да бар. Ал адамдын жеке «МЕНинде» сакталып, Улуу Кудайдын мөөрү басылган жана ким туя билүүгө кудурети жетсе, ошого гана жол көрсөтөт. Сопулар эч убакта өзүнүн ошол керемет дүйнөдөгү кабыл алуусу жөнүндө айтпайт. Болгону кимде-ким, кандайдыр бир нерсени сезе баштаса, ошого гана түрдүү ыкма менен белги берет… » Мухий - ад - дин Ибн Араби