Скачать

Черный сокол ("Кара шумкар")

С. Рыскуловдун “Кара шумкар” жыйнагы, автордун төртүнчү китеби.
Бул жыйнакка элдик кушчу, бүркүтчү, балбандардын өмүр баяндары көркөм сүрөттөлгөн.