Скачать

Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы

Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхындагы сырларды ичине камтыган бул баалуу китеп кыргыз тилинде алгач ирет жарык көрүп олтурат. Снелмандын өзгөчө таасирдүү аракет-эмгектери жашоодон үмүт этип, жакшы жашоого кызыкдар болгон ар бир адам үчүн абдан зарыл тажрыйба десек жарашат.

“Лилия гүлдөр өлкөсү” дешкен бүгүнкү өнүккөн Финляндия мамлекетинин татаал учурларды жеңип чыккан тарыхы мыкты окуялар аркылуу жеңил тил менен жеткиликтүү берилген.

Мамлекеттик кызматкерлерге, өлкөсүн, үй-бүлөсүн өнүктүргүсү келгендерге, жашоону жакшыртууну эңсегендерге, патриоттук сезимди сүйгөн ар бир окурманга арналат.