Скачать

Билимге умтулуу

Китепте профессор Д. Шаматовдун билим берүү маселелеринин күңгөй-тескейин камтыган ойлору, бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайынын мугалимдери үчүн методикалык сунуштары берилген.