Скачать

Башы жок чабендес

Майн Риддин «Башы жок чабендес» романында өткөн кылымдын орто ченинде Америка Кошмо Штаттарындагы, асыресе Техастагы реалдуу турмуш сүрөттөлөт. Бул чыгармада буржуазиялык Американын адамкерчиликсиз үрп-адаттары айыпталып, ак ниет, кайраттуу адамдар — мустангер Морис Жеральддын, Зеб Стумптун адилетсиздикке каршы күрөшү кеңири ачылат. Романдын экинчи бул басылышында котормого айрым бир тактоолор киргизилди. Бул роман биринчи жолу 1959-жылы Кыргызокуупедмамбаста чыккан. Азыркы чыгышында 1957-жылы Москвада басылган китеби боюнча салыштырылып каралды.