Скачать

Бала Айылчынын санжырасы

Жазуу түрүндө сакталып калган санжыралардын бири - солто уруусунан чыккан Бала Айылчынын санжырасы. Негизинен солто уруусунун санжырасы айтылып 17-19 кылымдарды камтыйт. Ала-Тоо журналынын редакциясы астында 1994 жылы басмадан чыккан “Кыргыз Санжырасы” жыйнагынан алынды.