Скачать

Ажал ордуна. Драма

“Не смерть, а жизнь” - драма Жусупа Турусбекова. В драме освещены события Үркүна - восстания кыргызов 1916 года против политики Российской империи. Победа социалистической революции 1917 года рассматривается как спасение от неминуемой смерти, т.е. жизнь вместо смерти. В свое время драма произвел резонанс среди зрителей театра.


“Ажал ордуна” драмасы аркылуу Жусуп Турусбеков таланттуу драматург катары таанылган. Драмада 1916-жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү чагылдырылып, Улуу Октябрь Социализм революциясы кыргыз калкын кыйрап жок болуу коркунучунан сактап, ажал ордуна өмүр берди деген идея көтөрүлгөн. Пьесанын өзүнө тийиштүү чыгармачылык тарыхы бар. “Ажал ордуна” учурунда театр көрүүчүлөрдүн арасында чоң резонанс жараткан. “Ажал ордуна” 1930-жылдарда кыргыз драматургиясында өзүнчө көркөм ачылыш жасаган чыгарма болгон.