Скачать

Азамат Алтай: Азаттык менен демократиянын жарчысы

Китеп Кыргызстандагы сөз эркиндигинин жана басма сөз эркиндигинин тарыхына астейдил кызыккан журналист, тарыхчы, тилчи, адабиятчы жана саясат таануучу студенттерге жана жалпы окурмандарга арналат.