Скачать

Айта бар менин кебимди...

Арслан Койчиев Капай уулунун “Айта бар менин кебимди…” тарыхый романы заман менен каармандын тагдырынын айкалышын, замандан-заманга өткөн Сөз кудуретинин жаңы тагдырларды, жаңы каармандарды жаратуу жөндөмүн ачып берген, алардын тагдыр түйүндөрдүн байланыштырган, ары кызыктуу, ары көркөм сөздүү чыгарма. “Арча” адабий сыйлыгынын лауреаты.