Скачать

Алыкул Осмонов. Собрание произведений. Том второй. 1965 г.

Алыкул Осмоновдун чыгарамаларынын 2 томуна анын окуучуларга кеңири белгилүү болгон поэмаларынан башка, мурда жарык көрбөгөн пьесалары, акындын чыгармачылыгына байланыштуу жазылган бирин-экин каттар жана ал өзү эл арасынан жыйнап алган уламыштар киргизилди.

Бул китептин жакшы сакталып калган нускасын табыш кыйын болду. Өздүк китепканасынан берген Нурсултан Абдимиталип уулу мырзага алкыш айтабыз.