Заряддалган нерсенини потенциалдык энергиясы. 1-бөлүм