Теңдемелердин системасын чыгаруунун мисалдары (уландысы)