СССРдин тарашы. Кыргыз Республикасынын жаралышы. 2-бөлүм