СССРдин тарашы. Кыргыз Республикасынын жаралышы. 1-бөлүм