Совет доорундагы кыргыз маданиятынын өнүгүшү (уландысы)