Роза Аманова. “Олжобай менен Кишимжан” дастаны (үзүндү)