Потенциалдык жана кинетикалык энергияга маселе иштөө