Орнитология - канаттуулардын өөрчүшү жана көбөйүшү