Органикалык бирикмелердин химиялык түзүлүш теориясы