Кыргызстан Улуу Ата Мекендик Согуш жылдарында. 2-бөлүм