Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жана эл аралык байланыштары (уландысы)