Котангенс үчүн кошулуунун формалусын чыгаруу. 1-бөлүм