Кислоталардын туздардын негиздердин электролиттик диссоциациясы