Бууга айлануунун салыштырма жылуулугуна маселе иштөө