Скачать

Новый Ала-Тоо 2013 №10

БУЛ САНДА:Тоголок МОЛДО «Манас»
Молдакмат БАПАКОВ Ырлар
Жээнбай ТҮРК Бир жан
Олжобай ШАКИР Ырлар
Сүйүн КУРМАНОВА Даректүү аңгемелер
Жаныбек РАЙ Авангард
Элтуран ЭГЕМБЕРДИЕВ Ырлар
Имдат АВШАР (Түркия) Кыбыла
А.С.ПУШКИН Капитан кызы
Акиро КУРАСАВА Жабий жир
А.И.ИВАНОВ Плыла через залив рыба
Нурзат КАЗАКОВА Чындык жана чыгарма
Өмүрбек КАРАЕВ «Кегетинин суусу киргенде хорго айланат»
Айдарбек САРМАНБЕТОВ Кыргыздын ДэрсуУзаласы
Юлий ХУДЯКОВ (Россия) Түрк жана монгол элдеринин сөөк көмүү салтындагы курал-жарактар
Дастан АЛЫМБЕКОВ «Жабагыны ат болбойт» – деп кордобо.
Жакыпбек АБДЫЛДАЕВ Ырлар
Баарын билгим келет
Адабият жаңылыктары