Скачать

Новый Ала-Тоо. 2009. №7-8

Аман САСПАЕВ. Каныкейдин алтын билериги
Абдумажит МУРЗАЕВ. Жапакеч жазуучу
Сүйөркул ТУРГУНБАЕВ. Мезгил сөзү
Аслан КОЙЧИЕВ. Мисмилдирик
Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ. Назбото
Курманбек ӨГӨБАЙ. Баласагын
Жедигер СААЛАЙ. Мен – кыргызмын
Нарынкүл НАЗАРАЛИЕВА. Марлен
Качкыналы СЫДЫГАЛИЕВ. Реклама
Мезгил ИСАТОВ. Бир башка күн
Чынтемир АСКАРОВ. Кайдасың, Бегимайым?
Атахан КОЖОГУЛОВ. Котормолор
Асанкан ЖУМАКМАТОВ. Бир мекенде эки мекен
Таалай НУРКЕМЕЛ. Ата Журтка таазим
Алтынбек ИСМАИЛОВ. Мевлана жана түпбашат
Вадим КОВСКИЙ. Моё открытие Айтматова
Абдылда КАРАСАРТОВ. Бороондуу үй
Маматали МУРЗАЕВ. «Фаргана хандарынын тарыхы» –көп нерселерди ачыкка чыгарган эмгек
Асыкбек ОМОРОВ. Ата-бабалардын жыл санаты
Кубатбек ТАБАЛДИЕВ. Биздин муун таш-талканын чыгарган Ата мурастар
Азат АКИМ. Кыялкеч Алдашер Миң бир түн