Скачать

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын Долбоору

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын Долбоору.Референдумга койулуучу долбоор.20 май 2010 жарыйланды.