Скачать

"Дивандын" жазылып бүткөндүгүнө 940 жыл (Т. К. Чоротегиндин изилдөөлөрүнө штрихтер)

Карахандар мамлектенинин доорунда жашап өткөн Махмуд ибн Хусейн аль Кашгари Барсканинин (1029-1101 жж.) колунан жаралган “Дивану лугати т-түрк” асарынын (илимий чыгарма) жазылып бүткөндүгүнө 940 жыл болду.