Скачать

Ч. Айтматов Саякбай Каралаев тууралуу

Саякбай Каралаевдин айтуусундагы “Манас” эпосунун 2010 “Турар” басмасынан чыккан толук вариантына баш сөз катары кирген залкар жазуучу Чынгыз Айтматовдун улуу манасчыны эскерүүсү